Feieplattform

Totland Blikk monterer feieplattform på din pipe. Dersom pipen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. Feier kan også forlange å ha feieplattform for å utføre jobben.

Krav til brannsikkerhet

Ditt lokale brannvesen kan nekte å feie pipen hvis ikke utstyret er på plass. Som huseier er du selv ansvarlig for brannsikkerheten, selv om pipen ikke blir gjort ren av brannvesenet. Derfor er det lurt å følge retningslinjene. Vi tilpasser feieplattformen til din pipe. Ta kontakt for befaring og prisoverslag.

Sikrer hele taket

Som fagfolk og eksperter på arbeid i høyden, utfører Totland Blikk taksikring som oppfyller alle krav i forskriftene. Vi monterer feieplattform, sørger for forskriftsmessig rassikring, stigtrinn og monterer snøfangere. Et moderne tak har en rekke sikkerhetsanordninger som skal trygge dem som beveger seg på taket, og dem som beveger seg på bakken. Vi har oversikten over det som skal til for et trygt tak.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.