GESIMSBESLAG

Totland Blikk produserer gesimsbeslag til alle typer bygg. Gesimsbeslag brukes blant annet på flate tak. En fagmessig montert takgesims er selve kronen på verket på et hvert bygg. Vi har erfaringen og fagkompetansen som kreves for et perfekt resultat.

Vi skreddersyr løsninger

Alle våre gesimser skreddersys og kan tilvirkes i flere ulike typer materialer. Det kan være aluminium, kobber, sink og stål. Vi kommer gjerne på befaring og gir råd om utforming og materialvalg.

Totland Blikk tilpasser og justerer alltid beslagene etter produksjon når de skal monteres. Dette gjøres for å være sikre på beslagene holder fukt og vann ute fra bygningskonstruksjonen.

En del av byggets fasade

De senere årene har arkitekter sett på beslag som en del av byggets design og brukt metaller aktivt for å forme byggets utseende. Beslag må ofte tilpasses til byggets utforming. Totland Blikk har den erfaringen og kompetansen du trenger for å få dine beslag tilvirket på en fagmessig god måte.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.