KOMPETANSE

Vår styrke er vår lange erfaring og kompetanse innen blikkenslagerfaget. Dette gir oss fornøyde kunder og oppdragsgivere. Vi i Totland Blikk holder oss til enhver tid oppdatert på tekniske nyvinninger og endringer i faget.

Et fag i rivende utvikling

Blikkenslagerfaget har utviklet seg mye de siste tiårene. I dag må utøverne av faget blant annet forstå tekniske tegninger, bruke moderne utstyr, kunne praktisk matematikk og forstå kvalitetssikring.

Totland Blikk AS tar HMS på alvor både i bedriften og ute på byggeplassen. Bedriften har nullvisjon om skader. Bedriften arbeider med en HMS-plan som omfatter alle krav i lovverket og i forskriftene for blikkenslagerfaget.

Arbeid i høyden krever oppmersksomhet

Som blikkenslagere jobber vi ofte i høyden. Vi bruker moderne verneutstyr, og bedriften har spesielt fokus på sikring ved arbeid på tak. Totland Blikk har utarbeidet en egen HMS-perm som er tilgjengelig for de ansatte.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.

Mestermerke