LEKTING

Vi utfører lekting på taket før takstein legges. Taket er husets femte fasade og skal hindre at vann trenger inn i huset ditt. På Vestlandet tærer vind, kulde, snø og regn på alle tak og overflater.

Føre var

På grunn av ytre påkjenninger og tidens tann, kan det oppstå lekkasjer. En god investering er å bytte ut et gamle taket med et nytt før lekkasjer oppstår. Når man bytter ut gamle takstein med nye, kan det også være lurt å legge ny takpapp og lektere for å sikre et tak med lang holdbarhet.

Vi utfører tømrerarbeid innen vårt arbeidsområde

Ring oss for befaring og vurdering av hva som bør gjøre med ditt tak. Det kan bli dyrt å vente til taket er blitt skadet og reperasjon blir uungåelig

Totland Blikk utfører en rekke typer tømrerarbeid. Vi utfører lekting, arbeid med balkonger, montering av takvinduer, etterisolering av tak og rehabilitering. Mye av tømrerarbeidet vi tilbyr, hører naturlig innunder arbeidsområdene en blikkenslager håndterer.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.