MONTERING AV TAKVINDU

Vurderer du å installere et nytt takvindu, eller bytte ut ditt gamle? Da gjør vi gjerne jobben. Totland Blikk kan tak og takkonstruksjoner, og vi vet hvor lekkasjepunktene kan oppstå rundt takvinduer. Det kan bli svært kostbart hvis det skulle oppstå en lekkasje.

Verdien øker

Et nytt takvindu kan heve både boligens verdi, og gi huset et helt nytt rom. Men det er en del forhold man må huske på før vinduet settes inn. Det finnes regler, forskrifter og anbefalinger for takvinduer. Dette gjelder sikkerhet, varmeisolasjon, solavskjerming og ikke minst tetting slik at vann ikke trenger inn.

Montering av takvindu

Tak der det skal monteres vinduer bør ha taktro med robust underlagsbelegg som tåler at det belastes. Taktro er den delen av et tak som blir lagt som kledning over den bærende konstruksjonen.

Totland Blikk har oversikten og fagkompetansen du trenger slik at du får glede av ditt nye takvindu. Vi kommer gjerne på befaring og anbefaler en løsning for ditt tak og hvilket vindu du bør velge.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i  jobben. Vi utfører alle oppdrag  til riktig tid og til riktig pris.