Montering av Velux takvindu

Totland Blikk har lang erfaring med montering av Velux takvindu. Vi utfører jobben til fastsatt tid og riktig pris. Et nytt Velux-vindu kan heve både boligens verdi og gi huset et helt nytt rom. Men det er en del forhold man må huske på før vinduet settes inn.

Bruk fagfolk under montering

Det finnes regler og anbefalinger til sikkerhet, utgang fra branncelle, varmeisolasjon, solavskjerming og ikke minst tetting, slik at vann ikke trenger inn.

Man bør også tenke på at vindu i tak er kritisk i forhold til lekkasjer. Da er det spesielt viktig å vite hva man gjør, og benytte fagfolk til jobben. Vi monterer vinduene på en sikker og fagmessig måte.

Må tåle belastning

I tillegg bør taket der det skal monteres vinduer, ha taktro med robust underlagsbelegg som tåler at det belastes. Taktro er den delen av et tak som blir lagt som kledning over den bærende konstruksjonen.  Vi har oversikten over kravene som må oppfylles for å montere ditt takvindu.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.