Om oss

Skal vi si noe kort om oss, er nøkkelordet kvalitet i alle ledd. Totland Blikk AS er en Mesterbedrift og utfører alle typer oppdrag innen blikkenslagerfaget. Vi tar på oss oppdrag på nybygg og ved rehabilitering innendørs, på tak og fasade.

Totland Blikk ble etablert i 2012 av Veigo Kasemets som har 17 års erfaring som blikkenslager. Før han etablerte egen virksomhet, jobbet Kasemets i Fana Blikk.

Trenger du en blikkenslager som kan jobbe med:

Fasade, vindu, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter, rehabilitering, tømrerarbeid og ulike typer metallarbeid innendørs – da er Totland Blikk den rette for jobben.

Oppdragene utføres fagmessig til riktig tid og til riktig pris.

Litt om blikkenslagerfaget

Vi får ofte spørsmål om hvilke oppgaver vi utfører. Da er svaret enkelt: Alle oppgaver innen faget. Både for små og store kunder.

Vår styrke er vår lange erfaring og kompetanse som blikkenslagere. Dette gir oss fornøyde kunder og oppdragsgivere. Vi i Totland Blikk holder oss til enhver tid oppdatert på tekniske nyvinninger og endringer i faget.

Blikkenslagerfaget har utviklet seg mye de siste tiårene. I dag må utøverne av faget  blant annet forstå tekniske tegninger, bruke moderne utstyr, kunne praktisk matematikk og forstå kvalitetssikring.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Totland Blikk AS tar HMS på alvor både i bedriften og ute på byggeplassen. Bedriften vår har nullvisjon om skader. Vi arbeider med en HMS-plan som omfatter alle krav i lovverket og i forskriftene for blikkenslagerfaget.

Som blikkenslagere jobber vi ofte i høyden. Vi bruker moderne verneutstyr, og bedriften har spesielt fokus på sikring ved arbeid på tak. Totland Blikk har utarbeidet en egen HMS-perm som er tilgjengelig for de ansatte.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.