RASSIKRING

Totland Blikk utfører rassikring ved montering av snøfangere for å hindre personskade og takras. Fangerne bør monteres i hele byggets lengde for å minske belastningen på snøfangerrørene og konsollene, og for å få en jevn belastning på konstruksjonen.

Strengere krav

Etter flere tragiske ulykker der personer er truffet av is på bakken, er kravene til snøsikring blitt skjerpet. Huseier kan få et erstatningskrav mot seg ved manglende vedlikehold av taket. Snøfangersystemer skal forhindre snø- og isras fra taket.

Kommer på befaring

Totland Blikk har oversikten over regelverket og har fagkompetansen du trenger for å sikre ditt tak. Vi kommer gjerne på befaring og anbefaler en løsning som oppfyller dagens krav.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.