SNØFANGERE PÅ TAK

Totland Blikk monterer snøfangere på tak for å hindre personskade og takras. Fangerne bør monteres i hele byggets lengde for å minske belastningen på snøfangerrørene og konsollene, og for å få en jevn belastning på konstruksjonen.

Unngå tragiske ulykker

Etter flere tragiske ulykker der personer på bakken er truffet av is, er kravene til snøsikring blitt skjerpet. Huseier kan få et erstatningskrav mot seg ved manglene vedlikehold av taket. Snøfangersystemer skal forhindre snø- og isras fra taket.

Vi kommer på befaring til ditt tak

Totland Blikk har oversikten over regelverket og har fagkompetansen du trenger for å sikre ditt tak. Vi kommer gjerne på befaring og anbefaler en løsning som oppfyller dagens krav.

Totland Blikk utfører også full rehabilitering av gamle tak. Våre fagfolk skifter også ut gamle beslag med nye og monterer takrenner og nedløp. Vi gjør også din balkong ny og fin. Ønsker du å sette inn et nytt takvindu i samme slengen, tar vi også den jobben.

montering av sønfangere på tak

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag,  pipebeslag, takhetter, feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.