Stigtrinn på tak

 

stigetrinnTotland Blikk monterer takstige og stigtrinn på tak slik at feieren og andre kan ferdes trygt på taket. Ditt lokale brannvesen kan nekte å feie pipen hvis ikke utstyret er på plass.

Huseier er ansvarlig

Som huseier, er du selv ansvarlig for sikkerheten til folk som jobber på taket ditt. Vi tilpasser sikkerhetsutstyret til de fleste typer tak. På tak med papp og shingel, skifer og bånd, må det brukes stiger. Med takstein anbefaler vi stigtrinn på tak.

Totland Blikk har oversikten over regelverket og har fagkompetansen du trenger for å sikre ditt tak. Vi kommer gjerne på befaring og anbefaler en løsning som oppfyller dagens krav.

Sikrer hele taket

Et moderne tak har en rekke sikkerhetsanordninger som skal trygge dem som beveger seg på taket, og dem som beveger seg på bakken. Fagfolkene i Totland Blikk utfører jobben med å sikre hele taket. Vi monterer feieplattform, sørger for forskriftsmessig rassikring, stigtrinn og monterer snøfangere.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i jobben. Vi utfører alle oppdrag til riktig tid og til riktig pris.