TAKRENNER

Totland Blikk tilpasser og monterer takrenner i stål, plast og aluminium. Vi skifter ut og reparerer ødelagte takrenner og nedløp. Vi forsøker også å bevare husets særpreg ved å anbefale bruk av takrenner og nedløp som passer din fasade.

Unngå fukt og lekkasjer

Å ha et velfungerende takrennesystem er svært viktig for å lede bort regnvann og smeltevann fra huset. Ellers kan det lett oppstå  fuktskader på grunnmur og kjeller.

Du kan velge mellom flere materialer, eller kombinere disse. Dette er som regel et smaks- og kostnadsspørsmål for de aller fleste. Både plast og metall fungerer like bra.

Flere løsninger 

Man kan også velge flere nedløp fra takrennen. Med to nedløp får man ett på hver side. Fordelen er at kapasiteten dobles, og man unngår flaskehalser på store nedbørsdager.

Totland Blikk har oversikten og fagkompetansen du trenger slik at du får glede av din nye takrenne. Vi kommer gjerne på befaring og anbefaler en løsning for ditt hus.

takrenner

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i  jobben. Vi utfører alle oppdrag  til riktig tid og til riktig pris.