Taksikring

Totland Blikk utfører taksikring. Vi monterer feieplattform, sørger for forskriftsmessig rassikring, stigtrinn og monterer snøfangere.

Et moderne tak har en rekke sikkerhetsanordninger som skal trygge dem som beveger seg på taket, og dem som beveger seg på bakken.

Is og snø

Spesielt når det samler seg snø og is på taket, er det viktig å være føre var. Huseier kan få et erstatningskrav mot seg ved manglene vedlikehold som fører til personskade.

Snøfangersystemer skal hindre snø- og isras fra taket. Takstiger, stigtrinn, kroker for sikringsliner og forskjellige plattformer, skal gjøre arbeid og ferdsel trygt.

Vi sikrer ditt tak

Totland Blikk har oversikten over sikring som alle tak bør ha på taket. Vi kommer gjerne på befaring til ditt tak for å utbedre mangler eller montere sikringsutstyr. Sammen finner vi de beste og mest kostnadsvennlige løsningene for akkurat ditt tak. Ta kontakt for en hyggelig prat.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i  jobben. Vi utfører alle oppdrag  til riktig tid og til riktig pris.