Taktekker

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen taktekking. Vi leverer takløsninger på nybygg og ved restaurering av eldre bygg. Dette gjelder både små og store prosjekter. Vi lager også alle typer beslag, tilvirker og monterer takrenner, utfører taksikring og monterer snøfangere.

Mange muligheter

Det finnes flere måter å tekke et tak på for et godt og varig resultat. Totland Blikk har erfaringen og kompetansen som gir ditt tak en vanntett overflate.

Mange bruker, tradisjonen tro, taksten fremstilt av betong eller tegl. Men også imiterte plater og takpanner av stål og aluminium er vanlig å bruke i dag. I tillegg kan man benytte profilerte plater og bånd av stål, sink, kobber og aluminium for å tekke et tak.

På flate tak brukes som regel folie, takpapp og andre egnede materialer.

Denne delen av blikkenslagerfaget krever både nøyaktighet og høy faglig kompetanse. Skulle det oppstå lekkasjer og andre skader som følge av et dårlig vedlikeholdt tak, kan det bli en svært kostbar affære for huseier og forsikringsselskap.

Vedlikehold

På Vestlandet tærer vind, kulde, snø og regn på alle tak og overflater. På grunn av ytre påkjenninger og tidens tann, kan det oppstå lekkasjer. En god investering er å bytte ut det gamle taket med et nytt, før lekkasjer oppstår. Når man bytter ut gamle takstein med nye, kan det også være lurt å legge ny takpapp og lektere for å sikre et tak med lang holdbarhet.

Din partner

Totland Blikk er din partner på taket. Vår lange erfaring og fagkunnskap gir deg en god oversikt over kostnad og tidshorisont for ditt tak. Vi kommer gjerne på befaring på byggeplassen og til mindre private prosjekter. Sammen finner vi den beste og mest kostnadsvennlige løsningen for akkurat ditt tak. Ta kontakt for en hyggelig prat.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i  jobben. Vi utfører alle oppdrag  til riktig tid og til riktig pris.