Taktekking med skifer

Taktekking med skifer har blitt mer og mer populært de senere årene. Bruk av skifer har lang tradisjon i Norge. I dag produseres skifer en rekke steder, blant annet i Voss og i Valdres.

Lang holdbarhet

Grunnen til at skiferen er populær, er at den har lang holdbarhet. Den kan ligge i over hundre år med minimalt vedlikehold. Det finnes flere typer skifer. Lappheller og ruteskifer er de mest vanlige. Skifer er ukomplisert å legge, den tykkeste hellen nederst mot takfoten, og den tynneste legges lengst mot mønet.

Vi legger alle typer tak

Det finnes flere måter å tekke et tak på for et godt og varig resultat. Totland Blikk har erfaringen og kompetansen som gir ditt tak en vanntett overflate.

Mange bruker, tradisjonen tro, taksten fremstilt av betong eller tegl. Men også imiterte plater og takpanner av stål og aluminium er vanlig å bruke i dag. I tillegg kan man benytte profilerte plater og bånd av stål, sink, kobber og aluminium for å tekke et tak.

På flate tak brukes som regel folie, takpapp og andre egnede materialer.

Totland Blikk AS utfører de fleste tjenester innen blikkenslager- og taktekkerfaget. Vi utfører arbeid med fasade, taktekking, taksikring, takrenner, snøfangere, beslag, pipebeslag, takhetter,  feiebrett, lekting, balkonger, rehabilitering og tømrerarbeid. Totland Blikk er din partner i  jobben. Vi utfører alle oppdrag  til riktig tid og til riktig pris.